Aleris Specialistvård Motala

Aleris Specialistvård finns på Lasarettet i Motala och verkar på uppdrag av, och i nära samverkan med Region Östergötland. Välkommen till vår kirurgi- eller ortopedimottagning.

Våra specialistmottagningar

På våra mottagningar får du träffa erfarna specialister och sjukvårdspersonal. Mottagningarna är modernt utrustade för undersökningar och behandlingar inom respektive specialitet.

Vi samarbetar med andra vårdgivare för att ha möjlighet att ta hand om dig på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Det betyder att i de flesta fall kommer du till oss via remiss från din vårdcentral eller annan vårdgivare. Det innebär ofta att det blir kortare väntetider för dig, då det underlättar vår planering och möjlighet att ta hand om dig på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Till toppen av sidan