Strandhagen i Vimmerby

Vind och vatten

På strandhagen välkomnar vi personer mellan 18 och 55 år med dubbla diagnoser och samsjuklighet. Det rör sig ofta om samtidigt missbruk, beroendeproblematik, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Panoramabild på Strandhagen i Vimmerby

Samsjuklighet handlar ofta om samtidigt missbruk, beroendeproblematik, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Kompetens

I personalgruppen finns behandlingspedagoger och -assistenter, mentalskötare, sjuksköterskor, arbetsterapeut samt fyra personer med grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Knutna till verksamheten finns också psykiatriker, psykolog och psykoterapeuter.

Boende

Totalt finns 29 platser för boende varav tre stycken i lägenheter i närbelägna bostadsområden. På gångavstånd från Strandhagens behandlingshem finns både småstadsliv och natur. Vi erbjuder både fysiska aktiviteter och sysselsättning i folkhögskola och näringsliv.

Verksamhetschef

Helena Flintzberg, verksamhetschefHelena Flintzberg är verksamhetschef på Strandhagen i Vimmerby.


Till toppen av sidan