Aleris Ortopedi Ängelholm

Träning - orotopedi aleris ängelholm

På Aleris Ortopedi Ängelholm erbjuder vi kvalificerad behandling för dig med skador och besvär från leder och muskler.

Vi utför operationer inom följande områden:
  • Ryggkirurgi inklusive bäcken
  • Axelkirurgi
  • Handkirurgi
  • Framfotskirurgi
  • Ledproteskirurgi 
  • Artroskopisk kirurgi inom knä, fot och axel
  • Idrottsortopedi - Här bedöms skador på såväl elitidrottsmän  som vardagsmotionärer

Vid ortopedkliniken finns såväl ortopedisk slutenvårdsverksamhet som öppenvårdsverksamhet. I slutenvård görs cirka 450 ryggoperationer, 100 ledprotesoperationer och ett 100-tal andra ingrepp och i öppenvård cirka 800 operationer per år. Under 2014 tog vi emot drygt 10 000 patienter.

Väntetider

Generellt har vi korta väntetider för alla patienter. Vi strävar efter att hålla vårdgarantin. På grund av ökat tryck kommer vi under 2016 inte att kunna hålla vårdgarantin fullt ut. Vänteläget just nu för Aleris Ortopedi Ängelholm kan du följa på www.vantetider.se

Om du är utomlänspatient eller har åberopat din vårdgaranti är väntetiderna kortare. För mer information kontakta asa.ahlberg@aleris.se eller tfn 0431-36 26 01.

Ortopedkliniken verkar på uppdrag av och i nära samverkan med Region Skåne.

Ingen akut vård

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter med akuta skador och sjukdomstillstånd som kräver omedelbart omhändertagande.

Till toppen av sidan