Praktisk information

På Aleris Ortopedi i Ängelholm betalar du samma patientavgifter som i den offentliga vården. Patientavgiften registreras i högkostnadskortet och frikort gäller!

Avgiften för ett mottagningsbesök hos specialistläkare är 300 kr.

Återbud

Måste du lämna återbud ska du göra det senast 24 timmar innan besöket. Om du inte gör det så måste du betala för det uteblivna besöket enligt Region Skånes praxis. Ett uteblivet besök debiteras med dubbel taxa. Kostnaden för uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Parkering

Parkeringsplatser finns inom sjukhusområdet framför huvudentrén dessutom finns ett parkeringshus framför Akutmottagningen på Landshövdingevägen. Fr o m 2013 måste parkeringsavgift erläggas.
I övrigt hänvisas till parkeringsplatser utanför sjukhusområdet.

Kvalitet

På kliniken bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete med fokus på patientsäkerhet och patientnöjdhet. Patientnöjdhetsmätningar genomförs månatligen.

Kliniken deltar i Nationella kvalitetsregister samt har ett eget infektionsregister.

Av- och ombokning

För av- och ombokningar ring våra sekreterare på  0431-36 26 04, måndag - fredag  kl. 13-15.

Till toppen av sidan