Bra att veta

Parkering

Parkeringsplatser finns inom sjukhusområdet framför huvudentrén dessutom finns ett parkeringshus framför akutmottagningen på Landshövdingevägen. I övrigt hänvisas till parkeringsplatser utanför sjukhusområdet.

Kvalitet

På kliniken bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete med fokus på patientsäkerhet och patientnöjdhet. Patientnöjdhetsmätningar genomförs månatligen. Kliniken deltar i Nationella kvalitetsregister samt har ett eget infektionsregister.

Återbud

Måste du lämna återbud ska du göra det senast 24 timmar före besöket. Om du inte gör det så måste du betala för det uteblivna besöket enligt Region Skånes praxis. Kostnaden för uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Av- och ombokning

För av- och ombokningar ring våra sekreterare på tfn 0431-37 17 00, mån-tors kl 13-14. 

Till toppen av sidan