Aleris Ensamkommande Boden

Aleris Ensamkommande Boden

Aleris Ensamkommande Boden

Aleris Ensamkommande Boden har två enheter där Prästholmen är ett kombinerat permanent uppehållstillstånd-/asylboende för ungdomar mellan 14-18 år. Enhet Sävast är boende för ensamkommande pojkar i åldrarna 14-18 år som flytt till Sverige från ett annat land. På boendet bor de ungdomar som via Migrationsverket sökt asyl och väntar på besked om de får uppehållstillstånd.

Utslussverksamhet

Aleris i region Nord erbjuder ensamkommande flyktingungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) en utslussverksamhet i Norr-/Västerbotten. När ungdomen är mogen att lämna exempelvis ett gruppboende eller när det inte fungerar, behövs nya möjligheter.

Träningslägenheter

Genom att erbjuda en strukturerad och stabil tillvaro underlättas ungdomens skapande av helhetskänsla och framtidstro. Utslussen formas efter individuella behov och ungdomens utvecklingstakt. Här finns coachstöd, arbete för daglig sysselsättning, exempelvis skola/praktikplats, fungerande fritid och integration i samhället. Målsättningen är att ungdomen ska kunna etablera sig på orten och ha ett bra stöd från sitt nätverk.

Aleris Ensamkommande

Vi finns till för unga som ensamma flytt till Sverige från ett annat land. Vi vill ge dessa en trygg och stabil tillvaro och hjälpa dem till en snabb integration i det svenska samhället. Vi tror att vi kan göra skillnad! Bland våra erbjudanden finns transitboenden för nyanlända ungdomar och olika former av boenden och stödinsatser för de som söker asyl eller fått  permanent uppehållstillstånd, PUT. Vi vill också göra det enkelt för kommuner att kunna ta hand om ensamkommande flyktingbarn.

  • Lyssna gärna på en intervju med en av ungdomarna från Ensamkommande Boden i Radio P4

Kontakt

Anna-Carin Söderholm, Verksamhetschef
Telefon 0921-189 50, 070-248 56 06
E-post anna-carin.soderholm@aleris.se

Till toppen av sidan