Diabetesmottagning

Diabetes

Vi hjälper dig med rådgivning om hur läkemedel verkar och hur mediciner ska tas och råd om kost, dryck och motions betydelse vid diabetes.

Vi informerar om mål, behandling samt alkohol och tobaks inverkan på diabetes. Vi håller även regelbundna grupputbildningar för dig med diabetes.

Vi genomför provtagning samt skriver ut hjälpmedel och inspekterar fötter. Vi bedriver fortlöpande undervisning för patienter och anhöriga. Ofta handlar det att om att du som patient behöver göra en del livsstilsförändringar i samverkan med oss.

Ju mer du som patient kan om diabetessjukdomen desto bättre förutsättningar får du för en framgångsrik behandling.

Till toppen av sidan