Skip to Content

Hälsosamtal mottagning

Har du koll på din hälsa? Här på Aleris Hälsocentral Bollnäs har du möjlighet att samtala kring din hälsa, kolla ditt blodtryck, blodfetter och BMI.

Hälsosamtal

I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss och vi tänker gärna att så ska det fortsätta. Men de stora folksjukdomarna bland annat hjärtinfarkt, stroke och diabetes kan utvecklas under många år i det tysta och utan att ge några besvär.

Sjukdomarna har många gemensamma orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Hur är det för dig? Har du koll på din hälsa? I Region Gävleborg erbjuds alla 40-åringar ett hälsosamtal. Vi samtalar kring din hälsa, kollar ditt blodtryck, blodsocker, blodfetter och BMI. Samtalet sammanfattas i en ”stjärnprofil” och utifrån resultatet gör vi en handlingsplan tillsammans med dig. Samtalet leds av Eva Olsson eller Håkan Bäckström.

Under året som du fyller 40 år kommer vi att kalla dig till ett hälsosamtal. Om tiden inte passar kan du boka om tiden via 1177-vårdguiden alternativt via telefon på 0278-62 22 20. Om du av någon anledning inte fått en kallelse kring din 40 års dag är du välkommen att kontakta oss.

Samtalet är kostnadsfritt. 

Back to top