Skip to Content

Hembesök mottagning

Här på Hälsocentralen i Bollnäs kan vi erbjuda hembesök till dig som p g a sjukdom eller skada är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser men inte har möjlighet att komma till Hälsocentralen.

Hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan vara aktuellt för dig som på grund av sjukdom eller skada inte kan komma till Hälsocentralen. Hembesöket kan gälla exempelvis hjälp med såromläggning, medicindelning och vissa typer av ordinerade injektioner. Det kan också gälla utprovning av hjälpmedel, fallriskbedömningar eller träningsuppföljningar tillsammans med arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Vi deltar tillsammans med dig och andra aktuella aktörer vid vårdplaneringar. Om du är i behov av längre tids sjukvårds- eller rehabiliteringsinsatser i hemmet (mer än 2 veckor) så gör vi en planering tillsammans med dig och kommunens hemsjukvårdsteam som därefter tar över ansvaret för vården/rehabiliteringen tills ett nytt beslut fattats. 

Listningsblankett

Här kan du ladda hem listningsblanketten. Skriv ut, fyll i och posta. Eller lämna in den till hälsocentralen.

Välkommen att kontakta oss.

Back to top