Hembesök

Hembesök

Vi kan erbjuda hembesök till den som till följd av sjukdom eller skada är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Från och med 1 feb 2013 har kommunen ansvaret för hemsjukvården.

Hälsocentralen har fortsatt ansvar för patienter som inte är inskrivna i hemsjukvård men som pga sviktande hälsotillstånd har behov av enstaka hembesök.

Till toppen av sidan