Kognitiv beteendeterapi

Allmän1

Inom ramen för rehabiliteringsgarantin erbjuder vi kognitiv beteendeterapi.

Den här rehabiliteringen vänder sig till dig med ångest, depression och/eller stressrelaterade besvär. Syftet är att du ska få nya verktyg och strategier för att hantera dina besvär och närma dig det liv du vill leva.

Föreläsningar blandas med övningar och diskussioner och du kommer få uppgifter att jobba med mellan träffarna. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Gruppterapi

KBT-behandling i grupp innehåller ca 10 behandlingstillfällen och syftet är att du ska få bättre förståelse och ökad förmåga att hantera stress, ångest och depression. Du får jobba med delar som att bryta mönster, kunna säga Nej, hantera tankar och känslor och mycket, mycket mer. I programmet ingår även delar om fysisk aktivitet.

Individuell terapi

Den individuella behandlingen planeras utifrån de behov som finns och sträcker sig vanligen mellan 5-10 behandlingstillfällen. Delar av innehållet kan likna grupprogrammet men här finns också möjligheter att mer specifikt fokusera på något/några områden som är mer relevanta för individen. Programmen följer vedertagna principer och metoder för KBT behandling av ångest, depression och stress

KBT för Sömnproblematik

KBT har visat sig kunna ge en förbättrad sömn som också står sig väl över tid. Detta program riktar sig mot personer som uppfyller kriterier för att ingå i rehabiliteringsgarantin enligt ovan men där sömnsvårigheter är den enskilt största och mest påverkande faktorn. Behandling erbjuds i grupp och följer vedertagna beteendemedicinska sömnprogram.

Har du frågor kontakta gärna Peter Olsson, rehabkordinator
Tel: 0278-62 22 25

Till toppen av sidan