Multimodal rehabilitering

Allmän1

Inom ramen för rehabiliteringsgarantin erbjuder vi multimodal rehabilitering. Detta är en rehabilitering som vänder sig till dig med smärta från rörelseapparaten, lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa.

I den multimodala rehabiliteringen arbetar vi teambaserat med dina besvär på olika vis.

Teamet består bland annat av läkare, sjukgymnast och psykolog och de jobbar under rehabiliteringen tillsammans med dig för att du bättre ska kunna hantera din smärta parallellt som vi strävar efter att din smärtupplevelse ska minska på sikt. Detta görs genom utbildning, vägledning och behandling.

Under programmet får du lära dig om smärthantering, vart smärtan kommer ifrån, varför man får den och vad man kan göra åt det. Vi jobbar både utifrån ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Rehabiliteringen har alltid en klar koppling till arbete och syftet är alltid att återfå eller bibehålla sin arbetsförmåga. Innan du kan beredas plats i våra rehabprogram genomförs en bedömning hos vårt team där stor vikt läggs vid din motivation och inre drivkraft att genomföra en förändring.

Multimodal rehabilitering nivå ett (MMR1)

Om du har en komplex smärtproblematik i nacke, axlar, ländrygg alt utbredd generaliserad smärta, som varat mer än tre månader och som inte har blivit bättre av exempelvis medicinering eller sjukgymnastik kan MMR1 vara något för dig.

Programmet förutsätter att du inte har någon samsjuklighet som kräver specifik samordning av mer betydande art eller psykologisk och/eller psykosocial problematik. Programmet sträcker sig över ca 6 veckor.

Multimodal rehabilitering nivå två (MMR2)

Om du har en mycket komplex smärtproblematik i nacke, axlar, ländrygg alt utbredd generaliserad smärta, som varat mer än tre månader och som inte har blivit bättre av exempelvis medicinering eller sjukgymnastik kan MMR 2 vara något för dig.

Samsjuklighet som övervikt, diabetes, högt blodtryck eller liknade där specifik medicinsk samordning krävs är inget hinder. Psykologisk och/eller psykosocial problematik är heller inget hinder utan snarare sådan som likt övrig samsjuklighet kan integreras i din rehabilitering. Programet sträcker sig över ca 10 veckor och bekostas av den statliga rehabiliteringsgarantin och genomförs på uppdrag av Landstinget Gävleborg.

 

Har du frågor kontakta gärna Peter Olsson, rehabkordinator
Tel: 0278-62 22 25

Till toppen av sidan