Psykosociala teamet

Kurator, psykoterapeut och KBT i Bollnäs

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Kanske vill du bara fråga om något som rör din psykiska hälsa. Här på Aleris Hälsocentral Bollnäs kan du få hjälp av kurator och psykoterapeut för enskilda samtal, rådgivning och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Här på mottagningen erbjuder vi:

  • Rådgivning. En kortare insats med ett specifikt fokus.
  • Enskilda samtal i stödjande eller behandlande syfte utifrån ett psykodynamiskt eller kognitivt perspektiv. 
  • Sömnskola. Ibland sker behandlingen individuellt och ibland i grupp, beroende på behov och efterfrågan.
  • KBT (Kognitiv beteendeterapi) vänder sig till dig med ångest, depression och/eller stressrelaterade besvär. Sömnstörningar behandlas också med gott resultat med KBT. Syftet är att du ska få nya verktyg och strategier för att hantera dina besvär och närma dig det liv du vill leva. Den individuella behandlingen planeras utifrån de behov som finns och sträcker sig vanligen mellan 5-10 behandlingstillfällen.
  • KBT på internet för ångest, depression, stress, självkänsla eller sömnbesvär.

Innan du påbörjar en behandling träffar du någon i teamet för en bedömning som innehåller en intervju samt att du får svara på några frågor skriftligt. Därefter kommer vi tillsammans fram till vilken insats som passar dig bäst. Behandlingen är begränsad till en kortare tid. Har du andra behov finns det alternativ som vi kan slussa dig vidare till.

Du når psykosociala teamet tel 0278-62 22 95. Lämna ett meddelande på telefonsvararen så blir du kontaktad inom två dagar. Ingen remiss behövs.

Till toppen av sidan