Aleris Specialistvård Bollnäs

Bollnäs Sjukhus

Aleris Specialistvård Bollnäs driver på uppdrag av Region Gävleborg ett flertal vårdverksamheter vid Bollnäs Sjukhus, t ex akutmottagning, dialys- och njurmottagning, kirurgmottagning, ortopedi och rehabilitering. Välkommen!

 

För dig som patient medför detta inga förändringar i det medicinska omhändertagandet med tillhörande tjänster:

  • Kontakta sjukhuset på samma sätt som tidigare
  • Patientavgifterna är desamma som tidigare
  • Eventuella frikort gäller
  • Bokade besöks- och operationstider gäller
  • Landstingets vårdprogram och rutiner gäller fortsatt även här
  • Aleris kommer att upprätta en ny journal för dig i enighet med rådande lagstiftning. Med ditt medgivande får vi tillgång till att läsa din tidigare journal.
  • Remisser till och från sjukhusets verksamheter hanteras på samma sätt som förut

På sjukhuset har vi även Aleris Hälsocentral Bollnäs. Här erbjuder vi dig och din familj ett stort utbud av läkarvård, rehabilitering och specialiserad vård

Till toppen av sidan