Diabetesmottagning

Diabetes

Vid Diabetesmottagningen behandlas patienter med typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes) och i vissa fall även patienter med typ 2-diabetes (åldersdiabetes) efter remiss från primärvården.

Diabetessköterska och fotvårdsterapeut samarbetar för att ge god vård enligt de nationella riktlinjer som finns för vård och behandling vid diabetes.

Diabetsförbundet hittar du mer information om sjukdomen.

Till toppen av sidan