Dialys- och njurmottagning

Vi tar emot personer med kronisk njursjukdom för kontroller, utredningar och behandlingar. Vi som arbetar här är njurspecialist och sjuksköterskor med utbildning inom njursjukvård och dialys.

HD-mottagning

En person som är i behov av hemodialys nyttjar verksamheten vanligtvis för behandling 3-4 gånger per vecka. En behandling varar i genomsnitt 4-5 timmar och sker som öppenvård. Förutom hemodialys (HD) utförs även hemodialysfiltration (HDF-Online). Dialysenheten disponerar 18 dialysplatser.
Gästdialys kan erbjudas i mån av plats.

PD-mottagning

PD, peritonealdialys är en form av dialysbehandling där man använder sin egen bukhinna som "filter".  För att utföra denna typ av behandling måste man få en dialyskateter inopererad i magen.

Denna behandling kan man utföra i två olika former, CAPD där man gör manuella påsbyten 4ggr/dygn, där varje byte tar 30-40 minuter, eller APD där påsbytena sköts automatiskt av en maskin nattetid i minst 8 timmar.

När man valt något av dessa två alternativ av dialysform har man kontakt med oss på PD-mottagningen via telefon eller besök. Man får också en individuellt anpassad utbildning som tar ca 1-2 veckor, ibland mer innan man startar själv hemma.

När man utför denna behandling i hemmet sker kontinuerliga kontroller var 6e-8e vecka varannan gång av sjuksköterska och varannan gång av läkare.

Njurmottagning

Njurmottagningen ansvarar för mottagningsverksamhet för njurpatienter samt remitterade patienter till njurspecialist. På mottagningen finns en sjuksköterskemottagning där provtagning, rådgivning och läkemedelsbehandling utförs. 

Njurkoordinator arbetar med att informera, vägleda och stödja personer med kronisk njursvikt och deras närstående. Vid enheten utförs även donations- och transplantationsutredningar.

Öppettider:

Njurmottagningen

Mån-fre 8-16
Tfn: mottagningssköterska: 0278-385 70
Tfn: njursviktsköterska: 0278-385 86

PD-mottagningen

Mån-fre 8-16
Tfn: 0278-385 61

Dialysmottagningen:

Mån, ons och fre 7-21
Tis, tors, och lör 7-15.30
Tfn: 0278-381 27

Verksamheten rapporterar till SNR (svenskt njurregister) DIAD (dialys access databas) och Senior Alert.

Ansvarig:

Ann Marie Broqvist, enhetschef 

ann.marie.broqvist@aleris.se

Behandlingar

Till toppen av sidan