Kurator

Allmän2

Hos kuratorn kan du få råd, hjälp och stöd via samtal. Genom samtalet försöker vi tillsammans komma fram till lösningar.

En viktig del i samtalet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd. Du kan bland annat få hjälp med:

  • Krisintervention och krisbehandling
  • Stöd vid besked om diagnos, och under pågående behandling
  • Stöd att hantera en förändrad livssituation
  • Stöd till närstående
  • Information om övrigt samhälleligt stöd och vägledning till rätt instans
  • Grupputbildningar
Till toppen av sidan