Logoped

Logoped Bollnäs

Logopeden vid Aleris Specialistvård Bollnäs hjälper dig som har svårigheter med tal och kommunikation eller dig som har problem med att äta och svälja.

Logopeden behandlar

Logopeden diagnostiserar, utreder och behandlar dig som har svårigheter med kommunikation, språk, tal och röst samt hjälper dig som lider av ät- och sväljsvårigheter. Vi behandlar patienter med exempelvis:

  • afasi
  • dysartri/talsvårigheter 
  • dysfagi/sväljsvårigheter
  • språkstörningar.

Logopeden träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer via remiss från läkare eller egen vårdbegäran.

Telefonnummer till logoped:

072-556 66 75

Till toppen av sidan