Rehabilitering

Rehab

Inom vår rehabverksamhet arbetar arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassistent, logoped, dietist och kurator.

Vårt huvuduppdrag är rehabilitering och medicinsk behandling av patienter som vårdas på avdelningarna på Bollnäs sjukhus samt mottagningsverksamhet inom öppen specialistvård i Bollnäs och Söderhamn.

Sjukgymnastik

Av sjukgymnasterna får du hjälp med att lära dig träna upp rörelseförmågan, förflyttningsförmågan, balans, styrkan och kondition efter en operation, skada eller sjukdom. Förutom träning handlar det om flera olika behandlingsmetoder. Sjukgymnasten träffar du både under vårdtiden på avdelningen och i öppen specialistvård och externa stroketeamet. Till sjukgymnast kommer du via remiss eller egen vårdbegäran.

Vi kan bl a hjälpa dig med att:
  • Träna upp styrka, uthållighet, rörlighet och balans efter sjukdom, skada eller operation.
  • Komma igång med träning efter hjärtsjukdom (hjärtgympa/hjärtskolan)
  • Lägga upp en rehabiliteringsplan i olika faser/steg beroende på dina problem.
  • Träningsprogram i bassäng.
  • Utforma ett personligt träningsprogram som du kan använda hemma eller på gymmet.
Telefonnummer till sjukgymnasterna:

Öppen specialistvård ortopedi: 0278-38582

Avd 3: 0278-386 44

Avd 4: 0278-381 68 eller 386 28

Avd 5: 0278-382 26

HIA, IVA, Hjärtskolan/hjärtrehab, : 0278-38 575

Externa stroketeamet: 072-509 35 17

Arbetsterapi

Hos arbetsterapeuten får du hjälp med träning för att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller olycka.

Arbetsterapeuten träffar du både under vårdtiden på avdelningen, i öppen specialistvård och i externa stroketeamet. Målet är att du bland annat ska klara boende, personlig vård, ditt boende, skolan och, ett arbeteså självständigt som möjligt. Inom öppen specialistvård handlar rehabiliteringen ofta om träning av handfunktion efter sjukdom, skada eller operation.

Arbetsterapi syftar till att man, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra.

Vi kan också hjälpa dig med bedömning av ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av dessa. Vissa hjälpmedel har egenansvar.

Telefonnummer till arbetsterapeuterna:

Öppen specialistvård handrehabilitering: 0278-38388

Avd 3: 0278-381 88

Avd 4: 0278-382 75

Avd 4 strokerehab och externa stroketeamet 072-509 36 77

Avd 5, HIA och IVA: 0278-380 15.

Kurator

Hos kuratorn kan du få råd, hjälp och stöd via samtal. Genom samtalet försöker vi tillsammans komma fram till lösningar. En viktig del i samtalet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd.

Kurator träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer till kurator via läkarremiss eller egen vårdbegäran. Samtalskontakten utvärderas löpande för att säkerställa att vi tillsammans har rätt fokus.  

Telefonnummer till kurator:

0278-384 55

Dietist

Matens betydelse för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar är en central fråga i rehabiliteringen. Dietisten ingår ofta i ett team med exempelvis sjuksköterska, läkare och logoped, men arbetar även mycket självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem.

Hos dietisten kan du få råd och stöd när det gäller kostfrågor. Dietist träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer via remiss eller egen vårdbegäran.  

Telefonnummer till dietist:

0278-381 54

Logoped

Till logoped kommer du om det finns behov av att utreda och behandla olika typer av svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst samt ät- och sväljsvårigheter.

Logoped träffar du både under vårdtiden på avdelningen och inom öppen specialistvård. Du kommer via remiss från läkare eller egen vårdbegäran.

Telefonnummer till logoped:

072-556 66 75  

Rehabassistent

Rehabassistenten träffar du framför allt under vårdtiden på avdelningen. Rehabassistenten arbetar både tillsammans med arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna samt har många olika administrativa uppgifter.

Telefonnummer till rehabassistent:

0278-38276

Ansvarig:


Lise-Lotte Nyberg, enhetschef Rehab
lise-lotte.nyberg@aleris.se
Till toppen av sidan