Hjärtintensivavdelning

På hjärtintensivavdelningen, HIA, vårdas främst patienter med hjärtsjukdomar till exempel hjärtinfarkt, arytmier, hjärtsvikt och vård efter hjärtoperationer. Men även patienter med andra internmedicinska sjukdomar.

Vid behov för ballongvidgning eller pacemakeroperation överförs patienten Gävle sjukhus för vård. Öppna hjärtoperationer utförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Avdelningen har 12 vårdplatser. Hos oss finns alltid ett kompetent och välfungerande team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Och på dagtid även sjukgymnaster och arbetsterapeuter, som svarar för rehabiliteringsinsatser på avdelningen.

Till avdelningen hör även en sjuksköterskemottagning med hjärtskola inkluderande sjukgymnast och sjuksköterskemottagning för hjärtsvikt- och pacemakerpatienter. På avdelningen och mottagningarna arbetar vi efter nationella kvalitetsregister som visar att vi bedriver en vård av mycket hög kvalitet.

Ansvarig:

Jenny Andersson  Jenny Andersson, enhetschef HIA
jenny.andersson3@aleris.se
Till toppen av sidan