Intensivvårdsavdelning

Totalt finns fyra intensivvårdsplatser på IVA för medicinska, krävande sjukdomstillstånd.

Avdelningen har beredskap att ta emot patienter från övriga vårdavdelningar, akutmottagningen, HIA och opererade patienter i behov av utökad övervakning.

Ansvarig:

Ann Marie Broqvist 

Ann Marie Broqvist, enhetschef IVA

ann.marie.broqvist@aleris.se

Till toppen av sidan