Medicinavdelning 4

Avdelning 4 är en akut medicinavdelning med 18 vårdplatser. Vi har specialiserat oss på inriktning TIA och stroke. Platserna tillhandahålls både till akut och rehabiliterande vård av strokepatienter.

Patienter med TIA registreras via telemetri (Holterfunktion). Förutom patienter med strokemisstanke vårdas här patienter med allmän internmedicinska diagnoser (AIM).

Vi arbetar i team runt patienten. I teamet ingår avdelningspersonal (sjuksköterska, undersköterska, läkare) samt sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist – allt efter patientens behov. All personal har genomgått utbildning för strokekompetens.

Avdelning 4 arbetar utifrån de Nationella riktlinjerna för Stroke och registrerar i kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Ansvarig:

Magnus Lundin

Magnus Lundin, enhetschef Avd 4

magnus.lundin@aleris.se

Till toppen av sidan