Uppvakningsenhet

Uppvakningsavdelning (UVA) och Dagvårdsavdelning (DAGA)

I anslutning till operation finns en uppvakningsenhet med tolv platser. Avdelningen bemannas av personal från operation och IVA.

Till toppen av sidan