Endokrin- och diabetesmottagning

Diabetes

Vid diabetesmottagningen i Bollnäs behandlas patienter med typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes) och i undantagsfall även patienter med typ 2-diabetes (åldersdiabetes) efter remiss från primärvården. Vid den endokrina mottagningen behandlar vi sjukdomar i t ex sköldkörtel, binjurar och hypofysen.

Diabetes typ 1 och 2

De vanligaste typerna av diabetes är diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera lite insulin men den mängd som produceras är inte tillräcklig för kroppens behov. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Samarbete kring diabetes

Här i Bollnäs samarbetar diabetessköterska och fotvårdsterapeut för att ge dig en god och trygg vård. Vi arbetar enligt de nationella riktlinjer som finns för vård och behandling vid diabetes. Här får du diabetessamtal, utbildning och information om kost, motion och stöd till livsstilsförändringar.

Diabetsförbundet hittar du mer tips och information om diabetessjukdomen, t ex bra kost och vad du själv kan göra för att sköta sjukdomen. 

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialöistvård Bollnäs driver diabetesmottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som tidigare och högkostnadskort och frikort gäller.

Behandlingar

Till toppen av sidan