Dialys- och njurmottagning

Dialys och njurmottagning Aleris Specialistvård Bollnäs

Här på dialys- och njurmottagningen i Bollnäs tar vi emot personer med kronisk njursjukdom för kontroller, utredningar och behandlingar. Vi som arbetar här är njurspecialist och sjuksköterskor med utbildning inom njursjukvård och dialys.

HD-mottagning

En person som är i behov av hemodialys nyttjar verksamheten vanligtvis för behandling 3-4 gånger per vecka. En behandling varar i genomsnitt 4-5 timmar och sker som öppenvård. Förutom hemodialys (HD) utförs även hemodialysfiltration (HDF-Online). Dialysenheten disponerar 18 dialysplatser. Gästdialys kan erbjudas i mån av plats.

PD-mottagning

PD (peritonealdialys) är en form av dialysbehandling där man använder sin egen bukhinna som "filter".  För att utföra denna typ av behandling måste man få en dialyskateter inopererad i magen.

Denna behandling kan man utföra i två olika former, CAPD där man gör manuella påsbyten 4ggr/dygn, där varje byte tar 30-40 minuter, eller APD där påsbytena sköts automatiskt av en maskin nattetid i minst 8 timmar.

När man valt något av dessa två alternativ av dialysform har man kontakt med oss på PD-mottagningen via telefon eller besök. Man får också en individuellt anpassad utbildning som tar ca 1-2 veckor, ibland mer innan man startar själv hemma.

När man utför denna behandling i hemmet sker kontinuerliga kontroller var 6:e till 8:e vecka varannan gång av sjuksköterska och varannan gång av läkare.

Njurmottagning

Njurmottagningen ansvarar för mottagningsverksamhet för njurpatienter samt remitterade patienter till njurspecialist. På mottagningen finns en sjuksköterskemottagning där provtagning, rådgivning och läkemedelsbehandling utförs. 

Njurkoordinator arbetar med att informera, vägleda och stödja personer med kronisk njursvikt och deras närstående. Vid enheten utförs även donations- och transplantationsutredningar.

Behov av gästdialys i sommar?

Välkommen till Aleris dialysmottagning i Bollnäs! Vi tar gärna emot dig för gästdialys under sommaren vid vår fina dialys- och PD-mottagning. Vi är även tillgängliga under resten av året. För mer information kontakta Margareta Näsman på tfn 0278-381 27, 070-270 91 43 eller via epost: margareta.nasman@aleris.se

Öppettider:

Njurmottagningen

Mån-fre 8-16
Tfn: mottagningssköterska: 0278-385 70
Tfn: njursviktsköterska: 0278-385 86

PD-mottagningen

Mån-fre 8-16
Tfn: 073-082 60 78

Dialysmottagningen:

Måndag, onsdag och fredag kl 7-15.30
Tisdag, torsdag och lördag kl 7-15
Tfn: 0278-381 27

Verksamheten rapporterar till SNR (svenskt njurregister) DIAD (dialys access databas) och Senior Alert.

Ansvarig:

Ann Marie Broqvist, enhetschef 

ann.marie.broqvist@aleris.se

Behandlingar

Till toppen av sidan