Intensivvårdsavdelning

Intensivvårdsavdelning Aleris Specialistvård Bollnäs

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en avdelning på sjukhuset i Bollnäs med avancerad medicinsk apparatur för att ge intensivvård till patienter som sviktar i vitala funktioner som andning, cirkulation och medvetande. Totalt finns 3 Intensivvårdsplatser

Om tillståndet förvärras och det då finns behov av intensivvård på ett annat sjukhus med specialistvård på en högre nivå transporteras patienten dit med ambulans/helikopter och medföljande anestesi-/intensivvårdspersonal.

Ansvarig:

Ann Marie Broqvist 

Ann Marie Broqvist, enhetschef IVA

ann.marie.broqvist@aleris.se

Till toppen av sidan