Urologi

Urologi Bollnäs

Aleris urologmottagning i Bollnäs tar hand om dig som har sjukdomar eller andra besvär i urinvägarna och könsorganen. Vi behandlar bland annat blod i urinen, inkontinens, impotens, trång förhud, prostatacancer eller om du har andra prostatabesvär. Vi utför även sterilisering och cystoskopi.

Urologisk verksamhet

På urologmottagningen i Bollnäs arbetar urologer och sjuksköterskor tillsammans för att ge dig en god och säker vård, både före och efter din operation. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där du som patient är delaktig i din vård. Vi tar emot både kvinnor och män. Vi utreder och behandlar bland annat:

 • blod i urinen (hematuri)
 • erektionsproblem och impotens 
 • inkontinens
 • njursten (njurstenskrossning)
 • problem med urinblåsan
 • prostatabesvär
 • prostatacancer
 • stenar i urinvägarna
 • sterilisering
 • trång förhud
 • urinblåsecancer

Remiss

Du kan komma hit för att träffa specialistläkare och få bedömning och behandling av dina besvär, eller för återbesök efter din operation. Du behöver en remiss från familjeläkare eller en egenvårdsremiss som du skriver själv och kan hämta på 1177.se. All verksamhet på ortopedmottagningen är planerad, vi har inga akuttider.

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Bollnäs driver urologmottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som regionens avgifter och högkostnadskort och frikort gäller.

Till toppen av sidan