Urologi

Urologi

Vid Urologmottagning genomför vi utredning, bedömning och behandling av patienter med bland annat prostatabesvär, hematuri och besvär från urinvägar.

Till oss kan du få komma för besök före och efter operation eller behandling via remiss från din familjeläkare eller en egenvårdsremiss som finns att skriva ut via 1177.se

Här på urologmottagningen arbetar urologer, sjuksköterskor och tillsammans jobbar vi för att ge dig en god och säker vård, både före och efter din operation. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där du som patient är delaktig i din vård.

All verksamhet på urologmottagningen är planerad.

Till toppen av sidan