Vår inriktning

På Hjortsberg riktar vi in oss på att tillfredsställa er som uppskattar olika kulturer. Våra aktiviteter kommer att utgå från temat När & fjärran.

Vår önskan är att den enskilde aktivt ska välja att flytta till Hjortsberg för att han/hon vill njuta av livets höst just här.  

Närheten

Vi kommer att utveckla boendet, med fokus på närheten, det vill säga närheten till havet, till Falkenbergs museum och aktiviteter anordnade av diverse föreningar.

Fjärran

Det andra ordet i vår målbild, fjärran, kan vävas in i boendet genom samverkan med exempelvis Medborgarskolan, Kompetenscentrum Grundvux, olika organisationer för olika nationaliteter.

Till toppen av sidan