Aleris Barnvärket Göteborg

Aleris Barnvärket

Aleris Barnvärket arbetar med spädbarn, barn, unga upp till 16 år och deras familjer där samspelet behöver förbättras. Insatserna syftar till att stärka föräldrars förmåga utifrån barns behov av utvecklingsstöd.

Aleris Barnvärket verkar i barnets hemmiljö med både utredning och behandling. Vårt mål är att förstärka det goda i barn- föräldrarelationen och att undvika onödiga placeringar och därmed separationer mellan barn och deras föräldrar.

Insatser

Aleris Barnvärket erbjuder insatser såsom familje-/sampelsbehandling, familjepedagogiska insatser, BBIC anpassade observationer och utredningar. Vi erbjuder dessutom stöd till familjehem, introduktionsstöd till unga föräldrar samt övervakat umgänge. Läs mer om våra insatser här.


I behandlings- och utredningarbetet använder vi oss av flera olika verktyg och metoder exempelvis Marte Meo, Barnorienterad familjeterapi (BOF), ASQ, ASQ-SE, strukturerade barnsamtal och bildterapi. 

Aleris Barnvärket har ramavtal med Göteborgs stad och närliggande kranskommuner. Vi arbetar även på uppdrag från enskilda initiativ.


Ansvarig

Nina Rosengren är föreståndare på Aleris Barnvärket i Göteborg

Till toppen av sidan