Aleris Östergård Plaza i Partille

Våren 2019 öppnar Aleris ett nytt modernt äldreboende i Partille- Aleris Östergård Plaza. Här står social samvaro och utevistelse i fokus. Välfärdstekniken i våra trygghetslarm ger boende och anhöriga en extra trygghet. Hos oss kan du njuta av samvaro och möten över generationer i vårt plaza.

Äldreboendet Aleris Östergård Plaza kommer att erbjuda ett särskilt boende för 60 äldre i fräscha och moderna lägenheter. Inriktningen kommer både att vara mot människor som känner av ålderns krämpor i kroppen (somatik) och mot dem som lever med en demenssjukdom. Plaza-boendet som drivs av Aleris i egen regi kommer att vara beläget i Partille.

Kristin Ahne- När vi utformat verksamheten på våra Plaza-boenden har vi frågat äldre hur de vill ha det och kombinerat deras behov med våra medarbetares professionella kunnande och vad äldreforskningen visar. Detta har lett till en vardag där de äldres individuella behov tas tillvara, där måltiderna är en stund av glädje och samvaro, där alla som vill har rätt till minst en daglig aktivitet och där vi använder modern teknik som ökar tryggheten. Det är så ett äldreboende blir när man lyssnar på de äldre, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

 

Ett äldreboende är samvaro och möten får stor vikt- inne och ute

Aleris Östergård Plaza kommer att ha ett plaza, ett stort rum för möten mellan våra medarbetare och de boende, mellan äldre, men även mellan generationer, såväl anhöriga som unga människor i det nya kvarter som växer fram. Här kommer även att finnas en stor härlig terrass. 

Vi utgår alltid från att skapa en så bra utemiljö som möjligt för de som bor och arbetar på boendet. Varje plats är unik och vi arbetar utifrån kundens och verksamhetens förutsättningar.  Fokus ligger på funktion, forskning och form. Utemiljön ska vara en del av boendet och en komplettering till innemiljön. Den ska vara stimulerande, händelserik och restorativ, locka till samvaro men även ge lugn och ro.

Äldreboendet beräknas stå klart för inflytt av äldre i maj 2019.

Här kommer du som boende att få:

- Omsorg utifrån just dina behov och förutsättningar.

- Måltider som bidrar med en stund av glädje, samvaro och gemenskap.

- Ett utbud av aktiviteter och utevistelse som är så stort att du varje dag känner att det finns något som passar dig.

- Använda modern teknik som ger dig ökad självständighet och trygghet. Självklart får du tillgång till surfplatta och musiktjänster.

- Vi skapar vi möjlighet till liv och rörelse inne och ute. I vårt stora plaza kan du umgås med anhöriga eller andra boende. På vår vackra terrass kan du njuta av en stund bland växter. Dessa platser är till för dig som bor här, men även för dina anhöriga. 

Aleris Östergård Plaza blir en arbetsplats för sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut/aktivitetsansvarig.

Det nybyggda äldreboendet ska vara bemannat dygnet runt för att de boende ska få en så trygg och säker omvårdnad som möjligt utifrån deras behov och önskemål.

Planerad inflytt maj 2019

Aleris Östergård Plaza byggs i samarbete med Vectura Fastigheter AB som är fastighetsägare. Aleris Omsorg kommer att driva verksamheten som beräknas ta emot de första boende under maj 2019.

Intresserad av att boka en plats?

För att kunna ställa sig i kö för en plats på Aleris Östergård Plaza krävs att du är 65 år eller äldre och har ett beviljat biståndsbeslut för särskilt boende. För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Partille kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om äldreboendet?

Är du intresserad av att veta om vår verksamhet?
Kontakta: Åsa Sandblom, verksamhetschef. Telefon: 070-431 56 39 
Epost: asa.sandblom@aleris.se

Är du intresserad av att bli anställd av Aleris?

Är du arbetssökande och intresserad av att arbeta på Aleris Östergård Plaza? Vi är ännu tidigt i processen och har inte börjat anställa medarbetare. Du kan alltid skicka in en spontanansökan via www.aleris.se/ledigajobb. Ca sex månader innan verksamhetsstart påbörjar vi en rekryteringsprocess.

Vill du veta mer om byggnaden?

Vill du veta mer om fastigheten Aleris Östergård Plaza, kontakta: Susanne Strömsén, tf etableringschef
Tel. 070- 002 17 92
Epost: susanne.stromsen@aleris.se

Till toppen av sidan