Nytt äldreboende i Göteborg- Aleris Ekebäcken Plaza

Årsskiftet 2021 öppnar Aleris ett nytt särskilt boende i Göteborg, Aleris Ekebäcken Plaza. Välfärdstekniken i trygghetslarmet ger boende och anhöriga en extra trygghet. Här finns möjlighet att njuta av tid i våra utrymmen, på takterrasserna och i vårt plaza.

I bostadsområdet Pennygången i Högsbo, Göteborg, kommer Aleris i årsskiftet 2021 att öppna upp ett nybyggt äldreboende. Här kommer att finas 90 fräscha och moderna lägenheter. Inriktningen kommer både att vara mot människor som känner av ålderns krämpor i kroppen (somatik) och mot dem som lever med en demenssjukdom.  

- Vi har i vår stadsdel en hög andel äldre och många av dem vill bo kvar i området. Genom samarbetet med Aleris och Stena kan vi möta deras behov med ett modernt och riktigt fint äldreboende. Det är viktigt att vi gör detta tillsammans med engagerade partners som dessutom kan färdigställa boendet relativt snabbt, säger Ingrid Larsson, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs stad.

 

Det särskilda boendet kommer att drivas av Aleris i egen regi. I huset kommer nio stödlägenheter för ungdomar att inrymmas. Även dessa kommer att drivas av Aleris, genom Aleris Stöd och boende. I fastigheten kommer även butik och gym att finnas.

Ett äldreboende där samvaro och möten får stor vikt- inne och ute

Aleris Ekebäcken Plaza kommer att ha ett plaza, ett stort rum för möten mellan våra medarbetare och de boende, mellan äldre, men även mellan generationer, såväl anhöriga som unga människor i det nya kvarter som växer fram. Här kommer även att finnas en stor härlig terrass.

Vi utgår alltid från att skapa en så bra utemiljö som möjligt för de som bor och arbetar på boendet. Varje plats är unik och vi arbetar utifrån kundens och verksamhetens förutsättningar.  Fokus ligger på funktion, forskning och form. Utemiljön ska vara en del av boendet och en komplettering till innemiljön. Den ska vara stimulerande, händelserik och restorativ, locka till samvaro men även ge lugn och ro.

Äldreboendet beräknas kunna hälsa de första äldre välkomna årsskiftet 2021.

Här kommer du som boende att få:

- Omsorg utifrån just dina behov och förutsättningar.

- Måltider som bidrar med en stund av glädje, samvaro och gemenskap.

- Ett utbud av aktiviteter och utevistelse som är så stort att du varje dag känner att det finns något som passar dig.

- Använda modern teknik som ger dig ökad självständighet och trygghet. Självklart får du tillgång till surfplatta och musiktjänster.

- Vi skapar vi möjlighet till liv och rörelse i vårt stora rum för social samvaro-plaza där du umgås med anhöriga eller andra boende. På vår vackra terrass kan du njuta av en stund bland växter. Dessa platser är till för dig som bor här, men även för dina anhöriga.

Aleris Ekebäcken Plaza blir en arbetsplats för sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut/aktivitetsansvarig.

Det nybyggda äldreboendet ska vara bemannat dygnet runt för att de boende ska få en så trygg och säker omvårdnad som möjligt utifrån deras behov och önskemål.

-  Samarbetet med stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo inför skapandet av Aleris Ekebäcken Plaza har varit väldigt givande och utvecklande. De har i både ord och handling visat att de, precis som vi i Aleris, sätter de äldres behov främst och är beredda att ge det där lilla extra för den trygghet och värme som de äldre så väl förtjänar, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris Omsorg.

Planerad inflytt årsskiftet 2021

Aleris Ekebäcken Plaza byggs i samarbete med Stena Fastigheter som är fastighetsägare. Aleris Omsorg kommer att driva verksamheten som beräknas ta emot de första boende årsskiftet 2021.

Intresserad av att boka en plats?

För att kunna ställa sig i kö för en plats på Aleris Ekebäcken Plaza krävs att du är 65 år eller äldre och har ett beviljat biståndsbeslut för särskilt boende.

För att ansöka om plats kontakta din hemkommun. Om du bor i Göteborg kan du läsa mer här.

Vill du veta mer om äldreboendet?

Är du intresserad av att veta om vår verksamhet? Kontakta:

Tomas Gustavsson, Regionchef Äldreboende Sydväst

Epost: tomas.gustavsson@aleris.se

Är du intresserad av att bli anställd av Aleris?

Är du arbetssökande och intresserad av att arbeta på Aleris Ekebäcken Plaza? Vi är ännu tidigt i processen och har inte börjat anställa medarbetare. Du kan alltid skicka in en spontanansökan via www.aleris.se/ledigajobb. Ca sex månader innan verksamhetsstart påbörjar vi en rekryteringsprocess.

Vill du veta mer om byggnaden?

Vill du veta mer om fastigheten Aleris Ekebäcken Plaza, kontakta:

Susanne Strömsén, tf etableringschef

Tel. 070- 002 17 92

Epost: susanne.stromsen@aleris.se

Till toppen av sidan