Dietist

Dietist kost och mat Aleris Specialistvård Arkivgatan Göteborg

Matvanorna lägger en viktig grund för hälsan och skapar goda förutsättningar för rehabilitering. Aleris Specialistvård Arkivgatan i Göteborg erbjuder kostrådgivning för att bidra till goda matvanor för hälsan. Vi erbjuder även kostbehandling av livsstilsrelaterade sjukdomar såsom övervikt, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, IBS (irritable bowel syndrome) och andra stressrelaterade besvär.

Rätt kost viktig för hälsan

Kosten är en viktig grund för hälsan och skapar förutsättningarna för behandling vid ett flertal olika diagnoser. Kostbehandlingen är central vid övervikt, fetma och dess följdsjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, sömnapné, bukfetma och hypertoni (högt blodtryck) samt överbelastade leder. Även vid stress, depression, värk och utmattningssyndrom kan sunda och regelbundna matvanor vara vägen till en bättre balans och struktur i livet.

Individuell kostrådgivning

Personer som i samband med hälsoundersökningar hos Aleris har kommit fram till att det finns riskfaktorer som kan kostbehandlas – till exempel vid förhöjt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, övervikt och fetma, eller ofrivillig viktminskning – kan med fördel boka in ett besök hos vår dietist. Utifrån en kartläggning av de befintliga matvanorna byggs de individuella kostråden kring patientens önskemål, preferenser och målsättning.

Bra kostvanor ökar prestationen

Kostvanorna kan även vara en god hjälp för att öka prestationen, såväl fysiskt som mentalt. Vid hård träning och ambitiösa mål i idrottssammanhang kan en genomgång av kosten vara en viktig pusselbit för att optimera resultaten och nå dit man vill.

Till toppen av sidan