Med vår teknik kan vi läsa din kropp

MR står för magnetresonanstomografi och används när man undersöker kroppens inre organ och mjukdelar på jakt efter sjukdomstillstånd. En MR-undersökning är helt ofarlig.

Hos våra läkare och sjuksköterskor finns väldigt mycket kompetens och erfarenhet samlad. Dessutom samarbetar vi med Aleris Röntgen Annedal, som ligger alldeles bredvid oss på Medicinarberget. Där finns ett tiotal specialistmottagningar som erbjuder kvalificerad kompetens inom olika områden. Magnetkamera-kliniken vid Aleris Röntgen Annedal förfogar över en av Nordens modernaste magnetkameror, som är en viktig nyckel till effektiv diagnostik och eventuella behandlingar.

MR - ett suveränt diagnostiskt hjälpmedel

Med MR-kameran kan man läsa av hela kroppen eller undersök vissa delar. MR-undersökningen är idealisk för tidig upptäckt av sjukdomstillstånd som kanske inte gett upphov till symtom än. MR-kameran som vi använder i den fördjupade hälsoundersökningen är en av de mest avancerade inom vården. Kvaliteten och tillförlitligheten blir mycket god och därför ger dig en MR-undersökning bästa möjliga insikt om din hälsa. Utöver MR-kameran erbjuder Aleris Röntgen Annedal även undersökningar med CT (datortomografi) och den senaste digitala röntgentekniken.

Optimal teknik och detaljerad diagnos

Genom samarbete med MR-kliniken Aleris Röntgen Annedal garanteras radiologisk spetskompetens genom modern teknik i toppklass och kunniga och rutinerade radiologer. Den magnetkamera som används på Aleris Röntgen Annedal har en fältstyrka på 3 Tesla, vilket ger en mycket god diagnostisk kvalitet. Erfarna specialister granskar och bedömer sen bilderna av ditt inre. Du får med dig bilderna på en CD efter magnetkameraundersökningen som ingår i den fördjupade hälsoundersökningen. Dessutom finns tillgång till ett nätverk av framstående specialister över hela världen som vid behov kan bistå i granskningen av bilder.

Kontakta oss

Till toppen av sidan