Hälsoundersökning i rätt tid

Träning hälsoundersökning

Våra hälsoundersökningar vänder sig till dig som känner dig frisk men som vill ha en medicinsk bedömning av din kropp och se vilka riskfaktorer som kan påverka din hälsa så att du kan förebygga framtida sjukdomar. Varmt välkommen att kontakta oss på Arkivgatan i Göteborg för att boka in en hälsokontroll.

Regelbunda hälsokontroller

Hälsokontroller med regelbundna intervall är ett bra sätt för upptäckt av riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken. Genom dessa kontroller kan vi eliminera eller minska förekomsten av riskfaktorer (t.ex. stress, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och diabetes).

Våra hälsokontroller är ett klokt sätt att hålla koll på den egna kroppen. Dessa görs med 1-3 års intervall beroende på ålder och hälsorisk. Ju tidigare vi kan identifiera en risk, desto mer effektivt kan man sätta in rätt behandling. Detta gäller flertalet sjukdomar och inte minst våra folksjukdomar, hjärtkärlsjukdom och cancer.

Förebyggande hälsoundersökning med arbets-EKG 

60 minuters sjuksköterskebesök.

• Hälsosamtal med fokus på samtal kring levnadsvanor och riskfaktorer samt möjligheten att få påverka sin hälsa. Kontroll av vikt, midjemått, syn och blodtryck.

• Maximalt arbetsprov med EKG som ger svar på hjärtats reaktion vid fysisk anstängning. Det ger även en bild av den fysiska prestationsförmågan. 

• Provtagning utförd av sjuksköterska.

• Uppföljande läkarundersökning till specialistläkare inom kardiologi eller allmänmedicin för genomgång och uppföljning av alla genomförda test- och provresultat.

Tillägg: 

• PSA-prov (prostata screening) för män >50 år

• F-Hb (screening blod i avföringen) för män och kvinnor > 50 år

Förebyggande hälsoundersökning med vilo-EKG

60 minuters sjuksköterskebesök.

• Hälsosamtal med fokus på samtal kring levnadsvanor och riskfaktorer samt möjligheten att få påverka sin hälsa. Kontroll av vikt, midjemått, syn och blodtryck.

• Vilo-EKG.

• Provtagning utförd av sjuksköterska.

• Uppföljande läkarundersökning till specialistläkare inom kardiologi eller allmänmedicin för genomgång och uppföljning av alla genomförda test- och provresultat.

Tillägg: 

• PSA-prov (prostata screening) för män >50 år

• F-Hb (screening blod i avföringen) för män och kvinnor 50 år

Förebyggande hälsoundersökning med sjuksköterska

45 minuters sjuksköterskebesök

• Hälsosamtal med fokus på samtal kring levnadsvanor och riskfaktorer samt möjligheten att få påverka sin hälsa. Kontroll av vikt, midjemått, syn och blodtryck.

• Provtagning: Hb, S-kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, B-glukos, HbA1C, urinprov. Kontroll av puls, blodtryck, vikt, midjemått och syn. Brevsvar hem.

Fördjupad hälsoundersökning

Låt oss ta reda på hur du verkligen mår. Här gör vi en mer detaljerad genomgång av din kropp och inre organ för att upptäcka eventuella sjukdomar.

  • Hälsoundersökning enligt ovan ingår
  • Helkropps MR-undersökning är ett program speciellt utformat för att hitta sjukdomar tidigt stadium
  • Koloskopiundersökning, screening för bl a tjocktarmscancer (tredje vanligaste cancerformen)
  • Hjärtultraljudsundersökningar för att bl a utesluta nedsatt hjärtfunktion eller klaffel
  • Hudscreening för att upptäcka förändringar som kan leda till hudsjukdomar (t ex malignt melanom)

Läs mer om Fördjupad hälsoundersökning
Läs mer om Magnetkameraundersökning

Behandlingar

Till toppen av sidan