Vaccination

Vaccination TBE Influensa Aleris Specialistvård Arkivgatan Göteborg

På vår vaccinationsmottagning vid Aleris Specialistvård Arkivgatan i Göteborg erbjuder vi influensavaccin och vaccin mot TBE. Genom att vaccinera dig hos oss minskar du risken att bli sjuk. Ring och boka in en tid hos oss för en vaccination!

TBE

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på flera håll i Sverige men främst i stora delar av Södermanland och längs Stockholms och Uppsala läns kusttrakter. Om du ska vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination.

Skydd mot fästingar

Fästingar brukar trivas i gräs och buskar, särskilt där det är fuktigt. Det går att minska risken att bli biten av en fästing genom att:

 • Använda stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften, samt en skjorta som är nedstoppad innanför byxlinningen.
 • Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder.

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren. För att få ett så bra skydd som möjligt till sommaren bör du ta de två första doserna före april. Om du har fyllt 60 år och inte är vaccinerad tidigare är det bra att även hinna med dos tre före april.

Vaccinationen bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd då. Börja därför vaccinera dig så snart som möjligt, eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Om du är yngre än 60 år består grundvaccineringen mot TBE av tre doser:

 • dos ett 
 • dos två, en-tre månader efter dos ett
 • dos tre, fem-tolv månader efter dos två

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • dos fyra, tre år efter dos tre

Därefter rekommenderas:

 • påfyllnadsdos vart femte år

Om du har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året:

 •  dos ett
 •  dos två, en-tre månader efter dos ett
 •  dos tre, två månader efter dos två
 •  dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre

Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • dos fem, tre år efter dos fyra

Därefter rekommenderas:

 • påfyllnadsdos vart femte år

Tidigare rekommenderades en påfyllnadsdos med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.

Influensa och vaccination

Influensan kommer varje år till Sverige under vinterhalvåret och brukar vara som mest intensiv i januari och februari. Viruset som sprider influensa är mycket smittsamt och förändras från år till år och det är svårt att undvika spridning.

Man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så man kan vara smittbärare utan att veta om det. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Smittrisken är större inomhus än utomhus.

För de flesta innebär influensa att man blir febrig, snuvig, får huvud- och ledvärk och får stanna hemma någon vecka. Men hos äldre personer, gravida och personer med kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom, som till och med kan vara livshotande.

Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir dessutom extra mottagliga för andra infektioner, framförallt lunginflammation, som också är en allvarlig sjukdom. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för svår influensa med 30-50 procent. Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.

Vem bör ta influensavaccin?

Följande riskgrupper rekommenderas att ta vaccin mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
 • personer med kroniska sjukdomar 
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom 
  - instabil diabetes mellitus 
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar  
  - kronisk lever- eller njursvikt 
  - astma 
  - extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen 
  - flerfunktionshinder hos barn

För ytterligare information hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller vaccinationer och förebyggande och behandling av influensa.

Priset för en vaccination är 175 kr. Välkommen att ringa oss och boka tid!

Behandlingar

Till toppen av sidan