Aleris Nåjden Region Syd/Göteborg

Nåjden Region Nord

Aleris Nåjdens familjehemsvård finns till för barn och unga med så stora sociala och psykiska problem att vanliga familjehem, öppen- och slutenvård inte räcker till. Aleris Nåjden Region Syd har familjehem i Skåne, Halland, Bohuslän och Västergötland.

Läs mer om oss i vårt produktblad som du kan ladda ner här.

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Aleris Nåjden Region Syd? Här är våra kontaktuppgifter:

 Anna-Karin Fuchs Anna-Karin Fuchs
Familjehemskonsulent Skåne
070-665 01 77
anna-karin.fuchs@aleris.se

Klas Forsblom
Familjehemskonsulent Skåne
070-666 59 36 
klas.forsblom@aleris.se 

 

Linda Sandgren
Familjehemskonsulent Skåne
072-229 39 00
linda.sandgren@aleris.se


Martin Berger
Familjehemskonsulent Bohuslän, Halland och Västergötland
073-150 00 16
martin.berger@aleris.se

Ingemar Lindelund
Familjehemskonsulent Bohuslän, Halland och Västergötland
073-150 08 24
ingemar.lindelund@aleris.se

 

Marie Sandholm
Familjehemskonsulent
0761-34 34 79
marie.sandholm@aleris.se

 

Susanne Eknander
Familjehemskonsulent
0722-05 85 84
susanne.eknander@aleris.se

Affärsområdeschef

Helena Wretman
helena.wretman@aleris.se

Till toppen av sidan