Aleris Gottröra Behandlingshem

Aleris Ensamkommande Gottröra

Vi på Aleris Gottröra Behandlingshem i Rimbo hjälper barn och unga mellan 15-20 år med missbruks- och beroendeproblematik i kombination med en psykosocial problematik.

Vårt förhållningssätt är vår framgång där vi möter alla individer där de befinner sig, vilket är avgörande för att hjälpa dessa barn och ungdomar att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.

Vårt behandlingshem hjälper barn och ungdomar att:

 • Bli drogfria
 • Att kartlägga sin historia och hitta sig själva
 • Förhålla sig till verkligheten
 • Identifiera mål för framtiden
 • Strukturera sin vardag
 • Få verktyg att klara ett självständigt liv utan insatser från t.ex. socialtjänsten

För att säkerställa måluppfyllelsen har vi medarbetare med rätt utbildning och kompeten, alla arbetar efter ett strukturerat behandlingsupplägg med 12-stegsmetoden i grunden. Tillsammans med ungdom och uppdragsgivare kommer vi överens om genomförandeplan för att nå vår gemensamma målsättning. 

Vi arbetar utifrån följande metoder och verktyg:

 • 12-steg
 • Traumamedveten omsorg (TMO)
 • Motiverande samtal (MI)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Systemteoretiskt förhållningssätt.


Kontakta verksamhetschef

Behandlingshemmets verksamhetschef är Lotta Åhmanlotta.ahman@aleris.se.

Till toppen av sidan