Aleris Målet Helsingborg

Aleris Målet Helsingborg

Aleris Målets öppenvård i Kristianstad / Kronoberg arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, missbruk, våld eller kriminalitet. Vi bedriver vår verksamhet i huvudsak i den unges närmiljö bl.a. med familjearbete, boende, sysselsättning och praktik.

Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Aleris Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Boendet ökar

Möjligheten för ungdomar att ha en träningslägenhet i Målets regi har utvecklats från en komplimenterande insats, till att vara en central del av vårt förändringsarbete med unga. Att bo själv och få växa med ansvaret som det innebär och samtidigt koppla ihop det med drogfrihet och en fungerande struktur ser vi som ett framgångsrikt sätt att arbeta på.

Vi ser möjligheterna

Aleris Målet har sedan 1998 hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Kontaktperson

Verksamhetschef är Ulrika Lund Wieler.

Till toppen av sidan