Aleris Maria Plaza öppnar hösten 2019

Aleris Maria Plaza Aleris skapar äldreboende på Maria Stationsgata i Helsingborg. Vårt fokus är att våra boende upplever samvaro, inne och utomhus, måltidsstunder som ger mersmak och erbjuda teknik som ökar livskvaliteten.

Äldreboendet Aleris Maria Plaza kommer att erbjuda plats för 60 äldre i ljusa fräscha lägenheter och generösa gemensamma rum.

Modernt äldreboende med äldres behov i fokus

Aleris Plaza-boenden har fått sitt namn från de öppna platser för samvaro, inne och ute, som finns på våra Plaza- boenden. Här kan boende och närstående träffas och umgås året runt och följa vädrets växlingar.

Du som väljer att flytta till Aleris Maria Plaza kommer att erbjudas omsorg som bygger på dina behov och önskemål. Vi prioriterar att du erbjuds mat och måltidsstunder som skapar glädje, aptit och gemenskap. Fördelarna med frisk luft och aktivitet är väl kända och också något vi lägger vikt vid. Vi kommer erbjuda dig möjlighet att delta i minst en aktivitet per dag eller kanske bara komma ut i luften och känna vindarna från Sundet.

Teknik kan underlätta kontakten med anhöriga och vänner. Inte minst för dig som är äldre. Hos oss kommer du att ha tillgång till surfplatta och musiktjänster. Den nya tekniken hjälper också till genom att exempelvis minska risken för fall. Allt för att du som boende alltid ska känna dig trygg.

- Plazaboendena har vi byggt upp genom att lyssna på vad äldre vill ha, vad forskningen visar och utifrån kunskapen hos vår personal. Då ser man att den individanpassade omsorgen, den goda måltidsstunden, aktivitet och moderna hjälpmedel är den kombination som ger värme och trygghet, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris. 

Grön design för hälsa och välbefinnande

 En grön miljö är mer än bara en vackrare plats. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar på ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna. Därför samarbetar Aleris med Good Garden som tar fram en inbjudande och härlig trädgård för de kommande boende som kommer att bo här. 

- Vi utgår alltid från att skapa en så bra utemiljö som möjligt för de som bor och arbetar på boendet. Varje plats är unik och vi arbetar utifrån kundens och verksamhetens förutsättningar.  Fokus ligger på funktion, forskning och form. Utemiljön skall vara en del av boendet och komplettering till innemiljön. Den skall vara stimulerande, händelserik och restorativ. Locka till samvaro men även ge lugn och ro. Utemiljön skall vara möjlig att vistas i året om. /Katarina Blåberg, Good Garden.

Aleris vård- och omsorgsfilosofi

Aleris vårdfilosofi innebär att vi gör skillnad genom att i varje möte ge varje människa vården, omsorgen och viljan till ett bättre och friskare liv. En del i detta innebär att se det friska - för ingen människa är bara sjuk och ingen är bara gammal. Att se och använda det friska är ofta lika viktigt som vår kunskap om det sjuka. Vårt mål är alltid att ge varje människa högsta möjliga livskvalitet efter sina förutsättningar, värderingar och intressen. Ska vi lyckas måste vi söka och finna det friska. Ibland hittar vi det i kroppen, ibland i själen och ibland hos anhöriga och vänner.

Aleris Maria Plaza kommer att bli arbetsplats för sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut/aktivitetsansvarig.

Det nybyggda äldreboendet ska vara bemannat dygnet runt för att de boende ska få en så trygg och säker omvårdnad som möjligt utifrån deras behov och önskemål. Dessutom kommer vi att arbeta nära läkare som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har kontinuerligt kontakt med och som vid behov även kan även göra hembesök.

Planerad inflytt på Aleris Maria Plaza oktober 2019

Aleris Maria Plaza byggs i samarbete med VECTURA som är fastighetsägare. TEA står för arkitekturen av fastigheten och Aleris Omsorg kommer att driva verksamheten som beräknas ta emot de första boende oktober 2019.

Vill du veta mer om äldreboendet?

Är du intresserad av att veta om vår verksamhet?
Kontakta: Tomas Gustavsson, Regionchef Äldreboende Sydväst
Epost: tomas.gustavsson@aleris.se

Är du intresserad av att bli anställd av Aleris?

Är du arbetssökande och intresserad av att arbeta på Aleris Maria Plaza?

Vi är ännu tidigt i processen och har inte börjat anställa medarbetare. Du kan alltid skicka in en spontanansökan via www.aleris.se/ledigajobb. Ca sex månader innan verksamhetsstart påbörjar vi en rekryteringsprocess.

Vill du veta mer om byggnaden?

Vill du veta mer om fastigheten Aleris Maria Plaza, kontakta:
Per Blomberg, etableringsansvarig
Tel. +46 70 836 91 92
Epost: per.blomberg@aleris.se

Till toppen av sidan