Aleris Lindalen, behandlingshem för drog- och alkoholberoende

Aleris Lindalen, behandlingshem för drog- och alkoholberoende

Aleris Lindalen är ett behandlingshem som erbjuder professionell behandling av alkohol- och drogmissbruk med hjälp av 12-stegsbehandling.

För dig med alkohol- eller drogproblem

Aleris Lindalen är ett behandlingshem för människor med beroendeproblematik, exempelvis med alkohol eller droger. Vi möter och vägleder dig utifrån där du är, med vetskapen om att du som individ är expert på ditt eget liv.

Lindalen är beläget strax utanför Hudiksvall i Forsa, Hälsingland. Vår behandling bygger på AA/NA:s 12-stegsprogram, den s.k. Minnesota-modellen.

Våra verksamheter finns i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Vi skiljer i vissa steg i behandling män och kvinnor åt.

Vi skiljer behandlingen åt i tre huvudsteg:

1. Avgiftnings-/abstinensbehandling

2. Primärbehandling

3. Fördjupad behandling och utsluss

I alla behandlingsprogrammen ingår motivationsprogram.

Som komplement till dessa tre huvudbehandlingar som i sig i vissa fall består av flera behandlingssteg erbjuder Aleris Lindalen:

• eftervård

• anhörigprogram

• program om kriminell livsstil (som del i behandling eller för utomstående).

Läs mer om de olika behandlingarna/programmen på fliken Insatser

Ladda ner vårt produktblad för att läsa mer om oss.

Aleris Lindalens behandlingshem

Nedan ser du vilken typ av behandling som sker på vilket behandlingshem.

Lindalen

Avgiftnings-/abstinensbehandling och tillnyktring

Primärbehandling för män

• Anhörigprogram (läs mer om denna här)

Läs mer om Lindalen här.

Linnéagården

Primärbehandling för kvinnor

Läs mer om Linnéagården här.

Klaragården

Fördjupad behandling och utsluss för kvinnor

Läs mer om Klaragården här.

Håsta HVB och Halvvägshus

Fördjupad behandling + utsluss för män

• Efterbehandling

• Program om kriminell livsstil

Läs mer om Håsta HVB och Halvvägshus här.

Tillstånd

SoL-tillstånd, hem för vård och boende (HVB).

Vår kompetens

På Aleris Lindalen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens, alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och servicepersonal liksom specialistläkare, auktoriskerad socionom och kognitiv psykoterapeut.

Här finns den kompetens som behövs för att du ska komma på fötter och få en stabil grund att stå på i ditt fortsatta liv.

Verksamhetschefer

Henrik Nordin, verksamhetschef Aleris Lindalen abstinensbehandlingVerksamhetschef Henrik Nordin

Epost: henrik.nordin@aleris.se

 

 

Katarina Hansson, verksamhetschef Aleris LindalenVerksamhetschef  Katarina Hansson

Epost: katarina.hansson@aleris.se

Tel. 0650-320 40

Till toppen av sidan