Håsta HVB och Halvvägshus- behandling för män med beroende/kriminalitet

Behandlingshem för män från 18 år med missbruk eller kriminalitetsproblem. Terapi, information, ekonomisk rådgivning, utbildning och praktisk träning ger ny mening i livet.

Aleris Lindalens Håsta HVB och halvvägshus behandlingshem har lång erfarenhet av behandling av personer som har ett missbruk eller en kriminell livsstil. Det har gett oss kunskap och insikt om hur behandlingen ska lyckas. Vi anpassar behandlingen till varje individs speciella behov. Med alkohol- och drogterapeuter, socionom, läkare, sjuksköterska, etisk rådgivare samt kognitiv psykoterapeut kan vi ge mycket bra behandling, service och utbildning. Vi erbjuder evidensbaserade behandlingsmetoder och insatser genomförda av kompetenta medarbetare som säkrar måluppfyllelsen- ett liv fritt beroende av alkohol, narkotika eller kriminalitet.

Vår terapeutiska behandling i olika variationer har visat sig ge mycket goda resultat i form av förändrade tankesätt, nya attityder och ett nytt beteende.

Behandlingstidens längd och utformning varierar, men beräknas i genomsnitt till sex månader. Här ges möjlighet att efter egen förmåga rehabiliteras till ett socialt, tryggt och nyktert/drogfritt liv med kvalitet och balans.

Här i Hudiksvall finns ett stort utbud av AA- och NA-möten vilket ger möjlighet till bra mötesrutiner.

Behandling för män med kriminalitetsproblem- fördjupad behandling

Vi arbetar utifrån tolvstegsprogrammet. Ett av målen med denna behandling är att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen. Det är viktigt att tillfriskna fysiskt, psykiskt, själsligt och socialt.

Här lär du dig vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Hur går det till?

• Behandlingen sker i form av föreläsningar, lektioner, personliga arbetsuppgifter och tolvstegsarbete utformat efter individuella behov samt enskilda samtal.

I det fördjupade programmet praktiserar du vad du lärt dig i primärbehandlingen. 

• Träning av ärlighet, tillämpning och utveckling av värderingssystem samt att hitta en harmonisk livsstil.

Du får större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster genom våra temaveckor t.ex. . Krim-I och II, VuxnaBarn- och familjedagar.

Eftervård

Under behandlingen planeras din eftervård, utifrån dina behov. Målet är att bana väg för livslång medverkan i någon självhjälpsgrupp samt att göra försändringar i livet som underlättar för ett fortsatt nyktert/drogfritt liv.

Hur går det till?

 Vi ses en kväll i veckan under 11 månader i en eftervårdsgrupp med en av våra alkohol- och drogterapeuter. För dem som inte har möjlighet att ta del av vår eftervård i Hudiksvall erbjuds två inneliggande reptetionsveckor som alternativ.

• Samarbetet med våra remittenter är av stor vikt för en lyckad behandling. Vi gör därför besök med våra klienter i respektive hemkommun för att underlätta det samarbetet.

Behandling för män med kriminalitetsproblem

Klienten genomgår ett program om kriminalitet i två steg där vi arbetar med att identifiera de kriminella tankemönstren. Krim I och Krim II är en vecka vardera och går med ca en månads mellanrum. Vi utgår från Gunnar Bergströms kriminalitestprogram.

Krim 1

Klienten genomgår ett program om kriminalitet där vi arbetar med att identifiera de kriminella tankemönstren:

Rättfärdigande.

Avskärmning.

Utvaldhet.

Maktorientering.

Sentimentalitet.

Superoptimism.

Intellektuell lättja.

Osammanhängande.

Dessa mönster använder den kriminelle för att kunna begå brott.

Krim 2

Steg två handlar om att utmana drivkrafterna och tankemönstren samt att medvetandegöra brottsoffrets påverkan.

Verksamhetschef

Henrik Nordin och Katarina Hansson

Föreståndare

Katarina Hansson

Till toppen av sidan