Lindalen- börja din väg mot ett drogfritt liv här

Ett behandlingshem som hjälper män och kvinnor att avgiftas genom abstinensbehandling. Vi erbjuder även män att fortsätta sin primärbehandling.

Avgiftning-/abstinensbehandling för män och kvinnor

Behöver du avgiftning innan du påbörjar din primära behandling, kan du få denna på Lindalens abstinensbehandling.

Abstinensbehandling syftar främst till att förhindra krampanfall, delirium tremens och död, men ska också behandla patientens ospecifika symtom och lidande.

Hur går det till?

• Här får du en individuellt anpassad vårdplanering och behandling.

• Du trappas ned i en takt som vi vet att du klarar av.

• Schemalagd rond två gånger per vecka.

• Medicinskt kunnig och behörig personal dygnet runt.

Arbetet sker genom samtal i grupp och enskilt. Vi erbjuder personliga möten utifrån var du befinner dig och vad du behöver. Vi arbetar enligt ett kontinuerligt veckoschema som en del i ett motivationsprogram som hjälper dig att våga välja tillfrisknande istället för användande av alkohol och andra droger.

Primärbehandling för män

Vår primärbehandling är mellan 5 och 8 veckor lång. Programmet grundar sig på Minnesotamodellens Tolvstegsprogram. Vår utgångspunkt är att ett beroendetillstånd är en livslång (kronisk), fortskridande och dödlig men behandlingsbar sjukdom. Tillfrisknande under nykterhet/drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad med fokus på att individen ska upphöra med sitt användande av alkohol och narkotika och bryta sin destruktiva livsstil med en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen på sin sjukdom. Vi fokuserar även på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Hur går det till?

Fokus på primärbehandlingen är att du ska avsluta användandet av alkohol och narkotika och bryta den destruktiva livsstilen. Detta sker genom en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen.

• Här genomgår du en behandling mellan fem till åtta veckorbehandling grundad på 12-stegsmodellen.

• Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad.

• Vi fokuserar på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Anhörigprogram

På Lindalen erbjuder vi dig som är anhörig ett utbildningsprogram. Vi erbjuder en veckas (måndag-fredag) utbildningsprogram för anhöriga till personer med kemiskt beroende (alkohol, läkemedel, narkotika).

De flesta som går denna utbildning gör detta efter inbjudan av klienter som varit hos oss för behandling. Andra kommer för sin egen del som vuxna till barn till kemiskt beroende eller för att få kraft att göra förändringar i sitt liv präglat av andra dysfunktionella krafter.

Miljön är mycket passande och vi har fina resultat trots att vi träffas i endast 5 dagar. Våra anhörigveckor pågår en vecka varje månad.

Hur går det till?

• Du bor på Forsa Folkhögskola, där vi också äter, fikar och arbetar i grupp.

• Aktiviteterna sträcker sig över hela dagarna och ibland även kvällarna. 

Läs mer om detta här.

 

Kontaktpersoner

Primärbehandling

Verksamhetschef & föreståndare

Katarina Hansson

Abstinensbehandling

Verksamhetschef

Henrik Nordin

Vårdledare

Maria Jonsson

Till toppen av sidan