Arbetsterapeut

Är din aktivitetsförmåga nedsatt och du har svårt att klara din vardag? Våra arbetsterapeuter kan hjälpa dig.

Då kan vi hjälpa dig att anpassa och träna rätt så att du kan klara ditt boende och dina vardagsaktiviteter. Vårt mål är att genom träningen öka din aktivitetsförmåga. 

Exempel på insatser av våra arbetsterapeuter:

  • Hjälpmedelsutprovning
  • Handrehabilitering           
  • Bedömning inför bostadsanpassning och utfärdande av intyg för att styrka funktions-/aktivietsnedsättning    
  • Träning i grupp eller individuellt                    
  • Vid behov gör vi hembesök      

Ingen remiss behövs.

Till toppen av sidan