Hemsjukvård

Hemsjukvård kan ges patienter som har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller funktionshinder som motiverar att insatserna ges i hemmet.

Genom ett förebyggande arbetssätt och med en helhetssyn på människan vill vi kunna minska antalet besök på vårdcentralen eller akutmottagningen. På så sätt vill vi minska lidandet för patienten och förbättra livskvalitén. Målet är att skapa en trygg och säker vård för patienten i hemmet.

På vårdcentralen i Järna finns en geriatriker som är ansvarig för hemsjukvården.

I vårt hemsjukvårdsuppdrag ingår bland annat:

  • Hjälpa till med såromläggningar, injektioner, läkemedelshantering, provtagning och andra sjukvårdande insatser i hemmet
  • Läkemedelsgenomgångar
  • Besök av distriktsläkare eller geriatriker minst 1 gång per år, eller vid behov
  • Blodtryckskontroller
  • Få hjälp med medicinska bedömningar av distriktssköterska, distriktsläkare eller geriatriker
  • Få hjälp med förmedling av kontakter till arbetsterapeut eller sjukgymnast
  • Förskrivning av mediciner och inkontinenshjälpmedel vid behov
  • Råd om egenvård, och att motverka fallskador i hemmet
  • Förmedla kontakter med andra vårdgivare och hemtjänst

Distriktssköterskorna ansvarar för hemsjukvården Mån - fre 7.45-17.

Till toppen av sidan