Aleris Ekekullen Behandlingshem

Aleris Ekekullen Behandlingshem erbjuder utredning och behandling, skyddat boende, stödboende och egen skola för både familjer och ungdomar. Våra verksamheter finns i Karlskrona i Blekinge, Västervik i Kalmar län och i Eslöv i Skåne.

Aleris Ekekullen består av behandlingshem för flickor och pojkar från 11- 18 år och för familjer. Vi har även stödboende för ungdomar och för familjer, förstärkt HVB liksom resursskola för ungdomar och familjer. Verksamheterna finns i Karlskrona, Eslöv och Västervik.

Läs mer om våra verksamheter och dess olika inriktningar här.

Till toppen av sidan