Aleris Knivsta Rehabilitering

Aleris Knivsta Rehabilitering

Aleris Knivsta är ett specialiserat boende för personer med psykisk ohälsa. Vi bemöter den enskilde som en hel människa både med psykisk ohälsa och med sin egen unika historia. Ofta rör det sig om depression men även ångest- eller psykossjukdomar är vanliga.

Aleris Knivsta vänder sig till män och kvinnor över 18 år med psykisk ohälsa som behöver rehabiliteringsvistelse. På Aleris Knivsta har vi lång erfarenhet av arbete med såväl yngre som äldre med psykisk och kroppslig ohälsa.

Rehabiliteringsvistelse kan löpa över kort eller längre tid i så kallad "vistelse med ett särskilt syfte". Vi är ett alternativ för personer som behöver komma ifrån sitt vanliga boende för rehabilitering, utredning eller i väntan på annat boende.

Kompetens

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård, vårdbiträden och skötare. Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer vid behov. Två läkare med psykiatrisk och somatisk kompetens är knutna till verksamheten. All personal har tillgång till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling inom psykiatrisk rehabilitering i samverkan med Aleris äldreomsorg.

Tillstånd för HVB

HVB, Hem för Vård och Boende, är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj. SoL 7.1.1.

Boende

Våra två enheter är handikappanpassade och ligger i ett lummigt villaområde. Totalt finns 32 lägenheter med egen dusch och toalett. Vissa av lägenheterna har ett litet kök och egen utgång till trädgården. Måltider sker i gemensamma lokaler.

Verksamhetschef

Per Lindgren är verksamhetschef på Aleris Knivsta Rehabilitering.
Per nås på tel. 070-729 60 69 eller epost: per.lindgren@aleris.se.

Till toppen av sidan