Aleris Knivsta Rehabilitering

Aleris Knivsta Rehabilitering

På Aleris Knivsta Rehabilitering bor äldre personer med psykisk ohälsa. Vi har gedigna kunskaper, både inom psykologi och om den fysiska omvårdnaden. Vi lyfter fram det friska och fokuserar på hela individen.

Vi välkomnar äldre män och kvinnor med psykosproblematik, där den psykiska sjukdomen eller ohälsan har utvecklats i takt med åldrandet. Vi tar också emot personer för kortare perioder för att avlasta anhöriga eller medan de väntar på ett anpassat boende.

Kompetens

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård, vårdbiträden och skötare. Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer vid behov. Två läkare med psykiatrisk och somatisk kompetens är knutna till verksamheten. All personal har tillgång till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling inom psykiatrisk rehabilitering i samverkan med Aleris äldreomsorg.

Tillstånd för HVB

HVB, Hem för Vård och Boende, är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj. SoL 7.1.1.

Boende

Våra två enheter är handikappanpassade och ligger i ett lummigt villaområde. Totalt finns 32 lägenheter med egen dusch och toalett. Vissa av lägenheterna har ett litet kök och egen utgång till trädgården. Måltider sker i gemensamma lokaler.

Verksamhetschef


Fatos Cetinkaya
Fatos Cetinkaya är verksamhetschef på Aleris Knivsta Rehabilitering.

Till toppen av sidan