Skip to Content

Aleris Obesitas Skåne

Här på Aleris Obesitas Skåne utför vi överviktsoperationerna Gastric bypass och Gastric sleeve med titthålsteknik. Vår mottagning finns i Malmö och operationerna utförs på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Gastric bypass och Gastric sleeve

Fetma är ett medicinskt tillstånd som kan leda till nedsatt livskvalité och en rad följdsjukdomar. Bra mat- och motionsvanor är basen i all behandling, men ibland räcker det inte som enskild behandlingsmetod. Då kan en överviktsoperation vara ett alternativ. Våra kirurger utför varje år över 1600 operationer vilket innebär att all vårdpersonal är mycket erfaren i omhändertagandet av denna patientgrupp.

Uppdrag av Region Skåne

Vår största uppdragsgivare är Region Skåne, men vi har också samarbete med ett flertal andra landsting. Vänd dig till din region/landsting för remiss. Remissen kan komma från din distriktsläkare/husläkare eller från en specialist.

För vem?

För att få din överviktsoperation finansierad av ditt landsting måste du uppfylla riktlinjerna för detta. Här kan du läsa vad som gäller inom Region Skåne. 

Du kan också finansiera din operation privat hos oss. För mer information besök vår hemsida för privatbetalande patienter www.alerisplus.se


Hur kommer du till oss?

1. Om du ännu inte träffat specialist:

Din distriktsläkare eller husläkare utfärdar remiss (alternativ skriver du en egenremiss). Åberopa alltid vårdgarantin i remissen för att bli kallad till specialist inom 90 dagar. Om du önskar komma till oss på Aleris - uppge det i remissen.

2. Om du är uppsatt för operation men väntetiden är mer än tre månader:

Åberopa vårdgaranti. Samma sak gäller, landstinget ska hitta en vårdgivare utan köer, och din remiss skickas. Aleris Obesitas Skåne står på första plats i Region Skånes lista över godkända vårdgivare och vi har inga köer till operation. Du kan åberopa att din remiss skickas till oss, patienens val styr.

Överviktsoperationer för privatbetalande

Förutom de offentliga operationerna erbjuder vi också Gastric bypass och Gastric sleeve i privat regi på vår klinik i Malmö. Vi håller informationsmöten och konsultationer på flera platser i södra Sverige

Samma höga kvalitet på operationer och mottagningsverksamhet. Ingen skarp BMI-gräns utan vi utgår från din totala hälsosituation. 
Läs mer på www.alerisplus.se

 

Om du har frågor välkommen att kontata oss.


Hjörtur Gislason

Chefskirurg, medicinskt ansvarig

Aleris Obesitas Skåne

Carl-Magnus Brodén

Gastroenterolog, medicinskt ansvarig

Aleris Obesitas Skåne

Carsten Vilstrup

Anestesichef

Aleris Obesitas Skåne

Marie Flemming

Verksamhetschef

Aleris Obesitas Skåne


För dig som är vårdgivare

Aleris Obesitas Skåne utför laparoskopisk Gastric bypass och Gastric sleeve på uppdrag av ett flertal landsting. Vår verksamhet är den största i Nordeuropa med över 1 600 operationer per år. Detta gagnar patienterna, eftersom stora volymer ger bättre kvalitet.

Läs mer >

Räkna ut ditt BMI

Räkna ut ditt BMI

Fyll i din längd och vikt och se vilket BMI du har med vår BMI-kalkulator.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top