Aleris Obesitas Skåne

Kvinna och man tränar - aleris obesitas skåne

Vi utför överviktsoperationer (gastric bypass och gastric sleeve) med titthålsteknik. Vår mottagning finns i Malmö men operationerna utförs på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Fetma är ett medicinskt tillstånd som kan leda till nedsatt livskvalité och en rad följdsjukdomar. Bra mat- och motionsvanor är basen i all behandling, men ibland räcker det inte som enskild behandlingsmetod. Då kan en överviktsoperation vara ett alternativ.

Förutom vår offentliga verksamhet erbjuder vi sedan januari 2015 gastric bypass och gastric sleeve för privatbetalande patienter i Malmö. Våra kirurger gör varje år över 1 600 vilket innebär att all vårdpersonal är mycket erfaren i omhändertagandet av denna patientgrupp.

 

För vem?
Vår största uppdragsgivare är Region Skåne, men vi har också samarbete med ett flertal andra landsting. Vänd dig till din region/landsting för remiss

Om du är intresserad av en privat operation hos oss, besök vår hemsida www.alerisplus.se

Till toppen av sidan