Komma till oss

Du kommer till oss via ditt hemlandsting, som skickar en remiss. Remissen kan komma från din distriktsläkare/husläkare eller från en specialist.

För vem?
För att få din överviktsoperation finansierad av ditt landsting måste du uppfylla riktlinjerna för detta. Här kan du läsa vad som gäller inom Region Skåne. 

Du kan också finansiera din operation privat hos oss. För mer information besök vår hemsida för privatbetalande patienter www.alerisplus.se

 

Hur kommer du till oss?
Vår största uppdragsgivare är Region Skåne, men vi har också samarbete med ett flertal andra landsting. Vänd dig till din region/landsting för remiss.

Doktor skriver remiss

1. Om du ännu inte träffat specialist:

Din distriktsläkare eller husläkare utfärdar remiss (alternativ skriver du en egenremiss). Åberopa alltid vårdgarantin i remissen för att bli kallad till specialist inom 90 dagar. Om du önskar komma till oss på Aleris - uppge det i remissen.

 

2. Om du är uppsatt för operation men väntetiden är mer än tre månader:

Åberopa vårdgaranti. Samma sak gäller, landstinget ska hitta en vårdgivare utan köer, och din remiss skickas. Aleris Obesitas Skåne står på första plats i Region Skånes lista över godkända vårdgivare och vi har inga köer till operation. Du kan åberopa att din remiss skickas till oss, patienens val styr.

 

Om du har några frågor, hör gärna av dig till oss:

Aleris specialistvård Malmö Arena Obesitas
Hyllie Stationstorg 2 
215 32 Malmö
Tel: 010-169 00 00
obesitasskane@aleris.se

Till toppen av sidan