Aktiviteter

Det är viktigt att personer med demenssjukdom fortsätter att vara aktiva och att det finns stöd att klara vardagliga göromål så länge som möjligt.

Aktiviteterna måste utgå från varje persons vanor och val. Glädje och välbefinnande i aktiviteterna är också viktigt. För att motverka oro och andra obehagliga upplevelser får den demenssjuka tillfälle att uppleva nöje och lustfylldhet. Det kan ske på olika sätt – musik, dans eller kontakt med djur och barn kan vara källor till glädje.

Äldrecenter med dagterapi

På Kolla har vi ett välbesökt äldrecenter som fungerar som dagterapi. Här erbjuds olika aktiviteter varje vardag. Det kan vara bingo, boule, allsång, högläsning eller sittgymnastik. Du kan komma hit och måla, handarbeta, baka eller bara fika. Klockan 10.30 måndag-fredag ordnas gemensam fika för alla som vill komma från de olika enheterna.

Underhållning och föreläsningar

Äldrecentret anordnar även grillfester och utflykter till bland annat Tjolöholms slott, och dagsutflykter till havet med fika. Det bjuds på musikunderhållning med lokala trubadurer och körer. För den intresserade så hålls även regelbundna föreläsningar på olika teman. Till äldrecentret är även pensionärer som bor i närområdet välkomna.

Till toppen av sidan