Vår inriktning

Vår personal arbetare brett och allmänt men vi har även specialistkompetens i form av ett demensarbetslag.

Målsättningen med vårt demensarbetslag är att ge personer med demenssjukdom ar och/eller minnessvårigheter en bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Personalen som arbetar i demensarbetslaget har speciell utbildning inom demensområdet. De deltar i kontinuerlig handledning och samarbetar med mobila det demensteamet. Demensarbetslaget erbjuder individanpassat stöd i nära samarbete med närstående.

Vill du veta mer, kontakta vår verksamhetschef så kan hon berätta mer och skicka vår broschyr om demensvård.

Till toppen av sidan