Vår inriktning

Villa Ryd är ett demensboende. En god vård och omsorg om demenssjuka handlar om att se hela människan. Mediciner kan bromsa sjukdomen. Men lika viktigt som mediciner är att se människans kvarvarande förmågor, behov och vad som ger henne glädje, tillfredsställelse och välbefinnande.

Känslomässiga behov

Bemötandet har visat sig vara avgörande för vad den enskilda klarar av och hur han/hon upplever världen och sitt sammanhang. En person som drabbats av demenssjukdom har fortfarande känslomässiga behov och förmåga att känna glädje och det är avgörande att den som vårdar har förutsättningar för att se, förstå och möta varje individs behov.

Att utgå från det friska

Trots att man drabbat av sjukdom – exempelvis demenssjukdom – så vill vi inom Aleris ändå utgå från det friska och hitta saker som man fortfarande kan göra och glädjas åt i livet. Det är vår drivkraft.

Till toppen av sidan